tisdag 21 december 2010

21 december 2010

Den 16 november övertog Ätten 1 fastigheten från Svenska Bostäder. Trots att måbga tvivelaktiga saker hänt valde SB att sälja till föreningen.
Vi kan i viss mån tacka regionens juristavdelning och andra delar av regionen i Globen för denna försäljning. Mest synd om tycker jag om de personer som valde att fronta vid klandran av stämman. Dessa tog inte regionen anvsar för och har inte gjort än idag. När man använder sig av flera protokoll för att få igenom et stämmobeslut så väljer regionen att avbryta i tingsrätten. Helt otroligt tycker vi som lever med ständiga ombildningar. Alla här ute i verkligheten tycker att regionen måste fullfälja det man startar upp och gå hela linan ut, och inte vara så in i helvete räddhågsna
Tack region Stockholm för att Ni stöttat oss vid dessa ombildningar i Östberga

torsdag 25 november 2010

Torsdag 25 november 2010

Kvällen ägnades åt exploateringskontorets informations möte i Östbergaskolans matsal. Kaffe, bullar och frukt serverades. Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden lyser fortfarande med sin frånvara trots att vi flera gånger krävt att de skall komma ut till oss medborgare och diskutera Årstafältsfrågan. Men de gömmer sig bakom tjänstemännen och tvärs om. Inget nytt egentligen kom upp tjänstemännen har ingen förståelse för Göta Landsvägs historiska betydelse, ingen repekt för det djurliv som kommer att gå till spillo vid en exploatering av Årstafältet. De tror att det kan komma andra arter och förmodligen menade hon duvor i så fall. Snacket om att länka ihop Östberga med Årsta är ju mest dravel, aktivitetsbryggan där denna länkning skulle ske kommer aldrig att länka dessa 2 orter. Nu skall det också vara garage under all byggnade på fältet och undrar hur det skall gå till när man får påla ned till 60 meter för att komma åt fast grund. Alla vägar och gångvägar etc skall också pålas. De lägenheter som kommer att produceras där, vem skall ha råd att bo i dem med denna höga initieringskostnad för byggherrarna.
Nej skrota hela projektet